Avion
Home
Home
English

Produkty
Produkty
Databáze letišť
PROFI verze
APP pro Apple
Letová
dokumentace

Letecké fotografie
Letecké
fotografie

Plochy SLZ
Plochy SLZ

Obchod
Obchod
e shop
Prodejci
Velkoobchod Katalog

Firma
Firma
Kontakt
Grafika
Tiskové
zprávy

Lidské zdroje
Aktivity

Učebnice létání

Učebnice létání

Učebnice létání je připravena jako serie jednotlivých, na sobě nezávislých, sešitů. Sešity vycházejí postupně v nížších nákladech, aby byla možná jejich aktualizace v případě potřeby. Naše edice Učebnice létání si neklade za cíl zpracování všeobecných informací potřebných pro složení zkoušky pilota - tyto texty jsou dobře zpracovány v běžných učebnicích. Témata jednotlivých sešitů jsou specializované obory letectví na jejichž rozebrání nezbývá v ostatních učebnicích dostatek místa.
učebnice létání
info a ceník zde
Letecká telekomunikace - Omezené vysvědčení radiotelefonisty (VYPRODÁNO)
Autor: Dr. Ing. Milan Kameník
Formát 18x25 cm, 40 stran, černobílý tisk, vazba: šitá drátkem, ISBN: 80-86522-06-7
Toto skriptum je určeno pro přípravu pilotů k získání Omezeného vysvědčení radiotelefonisty. Toto vysvědčení představuje nejnižší palubní oprávnění, které musí mít osoba, jež obsluhuje samostatně letadlovou stanici. Příručka byla připravena pro sportovní piloty letounů, piloty kluzáků, motorových kluzáků a ultralehkých letadel. Skriptum je použitelné v plné míře též pro všechny další profese, u nichž je omezené vysvědčení radiotelefonisty vyžadováno (dispečeři AFIS, apod.). Bylo zpracováno ve formě odpovědí na zkušební otázky Českého telekomunikačního úřadu v takové míře, aby po jeho sestudování uchazeč úspěšně absolvoval předepsanou zkoušku.
Omlouváme se, učebnice Letecká telekomunikace je zcela vyprodána. V současné době čekáme na dodání nových textů od autora - Dr. Ing. Milana Kameníka. Jakmile budou nové texty připraveny vytiskneme novou učebnici.učebnice létání
info a ceník zde


vyjádření ÚCL
vyjádření ÚCL
Letecká psychofyziologie - Lidská výkonnost a omezení
Autor: Doc. MUDr. Jiří Šulc, CSc. a spolupracovníci
Formát 18x25 cm, 56 stran, černobílý tisk, vazba: šitá drátkem, ISBN: 80-86522-05-9
Snahou všech, kdo jakýmkoli způsobem pracují v letectví, je zvýšit bezpečnost letu. Znalost základních fyziologických podmínek za letu a škodlivých účinků letu na lidský organismus dá letci pochopit význam, smysl a účel ochranných zařízení, vyhnout se některým záludným, a proto velmi nebezpečným účinků letu, a tím zvýšit bezpečnost svého života i zdraví. Výkonný letec, seznámený s účinky letu bude moci lépe posoudit svou bezpečnost a učinit správnější rozhodnutí, pokud jeho potřeba je vyvolána stavem fyzické a duševní kondice. Znalost o hranicích individuální výkonnosti a o rizikových vlivech, které ji mohou ohrozit, je požadována nejen na pilotech ale též na dalších členech leteckého personálu, jako jsou řídící letového provozu, palubní průvodčí a jiní specialisté.Technologický a informační vývoj v letectví ve druhé polovině 20. století přinesl a i v budoucnu bude přinášet nové typy specifických zátěží, které většinou nemají obdobu v 'pozemním' každodenním životě. Seznámení s nimi, vědomí, v čem případně mohou ohrozit bezpečnost letu a znalost preventivních opatření proti jejich negativním účinkům je jednou ze základních podmínek snižování podílu tzv. selhání lidského činitele v letectví.učebnice létání
info a ceník zde
Letové postupy - Přelety letadel všeobecného letectví nad moři, oceány a velkými vodními plochami, přelet Atlantiku
Autor: Jan Kopička
Formát 18x25 cm, 28 stran, černobílý tisk, vazba: šitá drátkem, ISBN: 80-86522-04-0
V souvislosti s uvolněním trhu a se vzrůstající poptávkou po soukromých letounech vznikla také potřeba nějakým způsobem řešit jejich transport z místa zakoupení. Protože severoamerický kontinent je díky své dlouhodobé tradici soukromého létání logickým cílem zájemců o koupi olétané Cessny, Pipera apod., je nasnadě, že otázka transportu letounu do Evropy se ukázala jako velmi důležitá. Tato práce se snaží pokrýt problematiku samostatného přeletu přes severní Atlantik jako alternativy k tradičnímu komerčnímu transportu lodí. Vzorová navigační příprava, která je součástí práce, je míněna pouze jako orientační, s tím, že konkrétní trasa, mezipřistání a další detaily je možno přizpůsobit konkrétnímu typu, vybavení apod.


• Máte zájem inzerovat v Učebnici létání? Ceník a informace zde.


Databáze letišť


web design: (c) 1998-2018, Avion®, Patrik Sainer